Swedish · March 20, 2022

Felsökningstips För Vanliga HPLC-problem Och Felsökning

Få tillbaka din dator till sitt bästa med Restoro

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Skanna din dator efter fel och åtgärda dem automatiskt
 • Få fart på din PC nu med denna gratis och pålitliga nedladdning.

  Du kan mycket väl ha stött på en felprincip som innehåller information om enkel hplc-utrustning och felsökning. Det visar sig att det finns massor av sätt att lösa detta problem, och även vi kommer att återkomma till detta bara.Problem med pumpsystemet är ofta för lätta att upptäcka än betydande. Några av de mest använda tecknen är tillfälliga oegentligheter, ihållande bakom mättade baslinjer eller toppar i kromatogrammet. Läckor i beslag eller drivtätningar kan göra att kromatografin blir svag. Ett säkert tecken på en körning är en enorm ansamling av salt på luftintaget på någon pump.

  Introduktion till flytande HPLC

  Vilken utrustning kan behövas för HPLC?

  HPLC skiljer sig från typer av mycket skonsam (“lågtrycks”) kromatografi som en del av att driftstrycket förblir mycket allvarligt högre (50 till 350 bar), konventionell vätskekromatografi är vanligtvis fokuserad på gravitation, kraften som gör att bulkens mobila fas går igenom en viss kolumn. På grund av den lilla mängden prov som förloras under analytisk HPLC är en typisk kolonnstorlek 2,1 till 4,6 mm i diameter och dessutom 30 till 250 mm i struktur. Dessutom fungerar HPLC-kolonner genom att använda mindre adsorbentpartiklar (genomsnittlig partikelstorlek mellan 2 och 50 µm). Detta ger HPLC utmärkta elektriska beslut (förmågan att särskilja föreningar) när man bryter upp blandningar, vilket gör det till en ny effektiv kromatografisk metod.

  Högprestandakromatografi (HPLC) betraktas som ett system för att separera tilläggen av en blandning av ämnen. Det injicerade vätskeprovet avtäcks helt enkelt i den syntetiska tvättmedelspoolen (mobil fas) som strömmar genom separationsströmmen fylld med media (stationär fas). Provkomponenter separeras från varandra vid differentiell migrering när de passerar på grund av rören.

  Vad anses vara grundläggande princip för HPLC?

  Vätskekromatografi är alltid en specialutvecklad teknik för vår separation av ämnen. Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) är en lämplig rutin för noggrann analys av ett sortiment av applikationer. Här visar vi den nya HPLC-principen och skapar de viktigaste komponenterna i ett utmärkt HPLC-system och de artiklar som avgör bidrar till framgången i denna åtgärd.

  HPLC-komponenter

  Alla substanskromatografisystem delar fyra av de lika grundkomponenterna – injektorer, pumpar, men kolonndetektorer . Andra komponenter kan bekvämt läggas till före, omedelbart efter eller kanske i linje med elementen. Till exempel:

  HPLC-principen

  HPLC-uppdelningsprincipen bygger på att generellt separera analyt (prov) någonstans mellan den mobila enhetens fas (eluent) och det faktiska fasbundna materialet (lämplig förpackning) i linjen. Kemisk Enligt strukturen bland analyten bromsas molekylerna realistiskt ned. när de passerar genom en del av den stationära fasen.. Vissa intermolekylära interaktioner från provet av ett ämne medan förpackningsmaterialet bestämmer dem oroar tiden för kolumn 1a. Sålunda kan de olika komponenterna Proven elueras differentiellt vid vissa tidpunkter. Ofta Separering av vissa komponenter i något slags detektionsprov uppnås helt enkelt genom dettaEn enhet (t.ex. UV-detektor) utvärderar en analyt efter att den lämnat den allvarliga kolonnen. Signalerna omvandlas och registreras ytterligare. De tas emot av den exakta styrdatamotorn (datorprogramvara) och visas sedan i realtid alltid på kromatogrammet. Efter att ha passerat genom en persons signalblock kan den mobila fasen utsättas för andra sensorblockeringar, en liten del av kitblocket eller nytt avfall. Vanligtvis innehåller ett HPLC-system de viktiga modulerna: en tank för syntetiskt rengöringsmedel, per pump, en injektionsanordning, en axel, en detektionsenhet och därför en lämplig databehandlingsenhet (fig. 1). Lösningsmedlet (eluenten) transporteras genom själva högtryckspumpsystemet eller en pump med absolut konstant hastighet. Minimera Om du väljer att minimera detektorsignaldrift men ändå brusnivåer krävs en konstant, pulsationsfri kraftleverans. Analyten (provet) skickas verkligen till den allvarligaste eluenten, injektionsventilen. Bra kromatografi beror på jämvikten hos den faktiska huvudanalyten i de stationära och såväl som mobila stadierna. Se till vilket värmesystem du vill använda för din metod är nu listad.

  Snabba upp din PC nu med denna gratis och pålitliga nedladdning.