Polish · March 20, 2022

Wskazówki Dotyczące Rozwiązywania Typowych Problemów Z HPLC I Rozwiązywania Problemów

Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Restoro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Przeskanuj komputer w poszukiwaniu błędów i automatycznie je napraw
 • Przyspiesz swój komputer dzięki darmowemu i niezawodnemu pobieraniu.

  Potencjalnie napotkałeś komunikat o błędzie zawierający informacje o podstawowym sprzętu HPlc i rozwiązywaniu problemów. Okazuje się, że istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu, a teraz wkrótce do tego wrócimy.Problemy z układem pompującym są zbyt łatwe do wykrycia i użyteczne. Niektóre z najczęstszych symboli to tymczasowe nieprawidłowości, utrzymywanie się niezdrowych linii bazowych lub skoki na tym chromatogramie. Nieszczelności w złączkach lub zamknięciach pomp mogą spowodować pogorszenie wyników chromatografii. Pewną oznaką wycieku jest naprawdę ogromne nagromadzenie soli na wlocie powietrza do pompy.

  Wprowadzenie do ciekłej HPLC

  Jaki sprzęt jest kluczowy dla HPLC?

  HPLC różni się od tradycyjnej raczej łagodnej („niskociśnieniowej”) chromatografii, w której ciśnienie robocze pozostaje znacznie lepsze (50 do 350 barów), podczas gdy elegancka chromatografia cieczowa jest zwykle oparta na grawitacji, sile, która popycha użytkownika przejść przez kolejność. Ze względu na małą ilość z powodu utraty próbki podczas analitycznej HPLC, rzeczywisty typowy rozmiar kolumny wynosi 2,1 przy 4,6 mm średnicy i 23 do 250 mm wysokości. Ponadto kolumny HPLC pracują ze skromnymi cząstkami adsorbentu (średnia wielkość cząstek amid 2 i 50 µm). Zapewni to doskonałą rozdzielczość elektryczną HPLC (zdolność do rozróżniania związków) podczas rozdzielania mieszanin, co czyni ją nową uznaną metodą chromatograficzną.

  Chromatografia wysokosprawna (HPLC) to szczególny system do rozdzielania składników mieszaniny substancji. Podawana próbka cieczy jest po prostu wprowadzana do strumienia syntetycznego detergentu (faza ruchoma) przechodzącego przez kolumnę rozdzielającą wyświetlaną z pożywką (faza stacjonarna). Składniki próbki są oddzielone od siebie w sposób różnicowy, gdy przechodzą przez rurki.

  Jaka jest ważna zasada HPLC?

  Chromatografia cieczowa jest oparta na specjalnie opracowanej technologii rozdzielania substancji. Wysokosprawna chromatografia soku (HPLC) to odpowiednia metoda przeznaczona do dokładnej analizy szerokiego zakresu zastosowań. W tym miejscu opisujemy, która nowa zasada HPLC i wprowadzamy najważniejsze składniki wyjątkowego systemu HPLC oraz czynniki, które określą wpływ na powodzenie tego doskonałego środka.

  Komponenty HPLC

  Wszystkie urządzenia do chromatografii cieczowej mają cztery takie same standardowe komponenty – wtryskiwacze, pompy i detektory grin . Inne komponenty mogą łatwo zostać dodane przed, bezpośrednio po lub w linii z elementami. Na przykład:

  Zasada HPLC

  Stwierdzenie rozdziału HPLC opiera się na rozdzieleniu analitu (próbki) gdzieś pomiędzy procedurą ruchomą (eluent ) a drewnem związanym w fazie (odpowiednie opakowanie) kolumny Chemiczna Zgodnie ze strukturą rzeczywistego analitu, cząsteczki są dość dosłownie spowalniają, gdy przechodzą przez fazę zatrzymaną. Pewne interakcje międzycząsteczkowe między ogólnie próbką jednej substancji a najważniejszym materiałem wypełniającym determinują je w określonym momencie kolumny 1a. Tak więc, te poszczególne różne składniki Próbki mogą w określonym czasie być eluowane w różny sposób.Produkt (np. detektor UV) zazwyczaj ocenia anality po opuszczeniu głównego szybu. Sygnały są konwertowane i pokazywane. Są odbierane przez silnik danych redukcji (oprogramowanie komputerowe) i teraz wyświetlane w czasie rzeczywistym na jego chromatogramie. Po przejściu przez ten konkretny blok sygnalizacyjny, faza ruchoma może zostać wystawiona na działanie innych bloków czujników, własnej małej części klina zbierającego lub nowych odpadów. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszy system HPLC zawiera następujące moduły szablonów sieci: zbiornik detergentu syntetycznego, wlew, urządzenie do wstrzykiwania, kolumnę, główną jednostkę detekcyjną, a zatem jednostkę przetwarzania statystyk (rys. 1). Roztwór (eluent) jest transportowany przez system pomp o wyższym niż przeciętne ciśnienie lub pompę o niezawodnej prędkości. Minimalizuj Aby zminimalizować dryf sygnału detektora i poziomy muzyki, wymagany jest stały, pozbawiony pulsacji transport pompy. Analit (próbka) jest teraz przesyłany do najbardziej obowiązkowego eluentu, zaworu wtryskowego. Dobrą chromatografię określa równowaga centralnego analitu w stopniu stacjonarnym i przenośnym. Upewnij się, który grzejnik, który wszyscy chcą użyć w celu rozwiązania problemu, jest teraz wymieniony.

  Przyspiesz swój komputer dzięki darmowemu i niezawodnemu pobieraniu.